รหัสเมนูส่วนล่างทางขวามือ  CAP  INS  NUM อ่านไม่ได้

Navigation:  เมนู และ Help ไม่เป็นภาษาไทย >

รหัสเมนูส่วนล่างทางขวามือ  CAP  INS  NUM อ่านไม่ได้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

วิธีแก้ไข  ให้ไป copy fonts  verdana จากเครื่องอื่นมาลงที่ fonts ก็จะใช้ได้