แก้ไขรายงานที่ค่าdefault ของรายงานนั้นๆ สามารถพิมพ์ออก A4 โดยเพิ่มข้อมูลด้านขวามือ ส่งผลให้รายงานตัวนั้น ไม่สามารถพิมพ์ออกหมดได้ คือพิมพ์ตกไป

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > พิมพ์แบบอื่น ๆ >

แก้ไขรายงานที่ค่าdefault ของรายงานนั้นๆ สามารถพิมพ์ออก A4 โดยเพิ่มข้อมูลด้านขวามือ ส่งผลให้รายงานตัวนั้น ไม่สามารถพิมพ์ออกหมดได้ คือพิมพ์ตกไป

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

วิธีแก้ไข

1. เพิ่ม rightให้ประมาณ 200 ก็จะสามารถพิพม์ออกได้แต่ตัวหนังสือจะเล็กหน่อยประมาณ 15 ตัวต่อนิ้ว

2. เพิ่ม landscape=on และเพิ่ม right ประมาณ 110 จะได้ตัวหนังสือใหญ่และพอดีกับกระดาษแนวนอน