41.  กรณีลูกค้าธุรกิจเป็นประเภทคล้ายผลิตคือ  นำวัตถุดิบหลายๆตัวมา

ประกอบกันแล้วขาย แต่ลูกค้าต้องการให้หน้าบิลโชว์เพียงรายการสินค้าที่

จะขายเพียงตัวเดียวและไม่ต้องการเก็บสต๊อกหลายๆรหัส  ซึ่งในการหยิบวัตถุดิบไปประกอบจำนวนสินค้าแต่ละครั้งอาจจะไม่เท่ากัน จะมีวิธีการใด

Navigation:  ระบบขาย > บิลขาย >

41.  กรณีลูกค้าธุรกิจเป็นประเภทคล้ายผลิตคือ  นำวัตถุดิบหลายๆตัวมา

ประกอบกันแล้วขาย แต่ลูกค้าต้องการให้หน้าบิลโชว์เพียงรายการสินค้าที่

จะขายเพียงตัวเดียวและไม่ต้องการเก็บสต๊อกหลายๆรหัส  ซึ่งในการหยิบวัตถุดิบไปประกอบจำนวนสินค้าแต่ละครั้งอาจจะไม่เท่ากัน จะมีวิธีการใด

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สร้างเป็นสินค้าชุดพิเศษ  แล้วเลือกตัวประกอบที่จะนำมาขาย   ซึ่งจะได้ตามความต้องการคือ

1.ที่หน้าบิลจะโชว์เพียงตัวแม่หรือตัวสินค้าชุดอย่างเดียว(แต่ต้องแก้ไขฟอร์ม)

2.ตอนคีย์บิลขายสามารถเลือกตัวประกอบตัดได้และสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนได้ด้วยไม่ว่า

 จะลดหรือเพิ่ม

3.รหัสของสินค้าชุดก็จะมีเพียงแค่รหัสเดียวตามที่ลูกค้าต้องการ