แก้ไขฟอร์มบิลขาย อยากให้ที่อยู่บริษัทฯ โชว์ 2 บรรทัด ตามในหน้าจอรายละเอียดกิจการ

Navigation:  ระบบขาย > การพิมพ์ในบิลขาย >

แก้ไขฟอร์มบิลขาย อยากให้ที่อยู่บริษัทฯ โชว์ 2 บรรทัด ตามในหน้าจอรายละเอียดกิจการ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

วิธีแก้ไข

~ADDR1:      0,      "",                 "p_addr1()",         ""

~ADDR2:      0,      "",                 "p_addr2()",         ""