6.  ขายสินค้าชุดธรรมดา แต่ต้องการให้พิมพ์ตัวลูก ๆ ของชุดออกมาในฟอร์มด้วย

Navigation:  ระบบขาย > การพิมพ์ในบิลขาย >

6.  ขายสินค้าชุดธรรมดา แต่ต้องการให้พิมพ์ตัวลูก ๆ ของชุดออกมาในฟอร์มด้วย

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

ให้แก้ไข ตรง [Item File] File=STCRD ตรง Tag = STCRD5 ให้เปลี่ยนเป็น Tag=STCRD3