2.  ต้องการพิมพ์เอกสารใบกำกับภาษีหรือบิลขาย ครั้งละหลาย ๆ บิล จะต้องแก้ไขแบบทดสอบอย่างไร

Navigation:  ระบบขาย > การพิมพ์ในบิลขาย >

2.  ต้องการพิมพ์เอกสารใบกำกับภาษีหรือบิลขาย ครั้งละหลาย ๆ บิล จะต้องแก้ไขแบบทดสอบอย่างไร

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ให้แก้ไขบรรทัดคำสั่ง Select Scope และ Form ให้เป็นดังนี้ Select Scope=ON, Form=ON