19. ลูกค้าสั่งพิมพ์ IV ลงกระดาษฟอร์มที่สั่งมาจากโรงพิม ปริ้น 2 แผ่นต่อเนื่อง ปรากฏว่าแผ่นแรก  ปริ้นออกมาหัวกระดาษตรง รายการสินค้าก็ตรง ลงช่องฟอร์มทุกอย่าง แต่แผ่นที่ 2 ปริ้นออกมีส่วนหัวตรง แต่รายการสินค้าขยับเลื่อนลงมา จึงให้ลูกค้าส่งฟอร์มมาดู ปรากฏว่าลูกค้าเปลี่ยน Fo: เป็น Ib: จึงทำให้ฟอร์มแผ่นที่ 2 รายการสินค้าไม่ตรง เช่น

ตัวอย่างฟอร์มลูกค้า

Navigation:  ระบบขาย > การพิมพ์ในบิลขาย >

19. ลูกค้าสั่งพิมพ์ IV ลงกระดาษฟอร์มที่สั่งมาจากโรงพิม ปริ้น 2 แผ่นต่อเนื่อง ปรากฏว่าแผ่นแรก  ปริ้นออกมาหัวกระดาษตรง รายการสินค้าก็ตรง ลงช่องฟอร์มทุกอย่าง แต่แผ่นที่ 2 ปริ้นออกมีส่วนหัวตรง แต่รายการสินค้าขยับเลื่อนลงมา จึงให้ลูกค้าส่งฟอร์มมาดู ปรากฏว่าลูกค้าเปลี่ยน Fo: เป็น Ib: จึงทำให้ฟอร์มแผ่นที่ 2 รายการสินค้าไม่ตรง เช่น

ตัวอย่างฟอร์มลูกค้า

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Bo::

Ih::                    ;1 stcrd->docnum artrn->docnum

Ib: ~N    ~ARTICLE                                   ~QTY    ~TQUCOD  ~UNITPR     ~NETAMT_I     ;1

Ih::                    ;2 artrnrm->docnum+artrnrm->seqnum stcrd->rdocnum

Ib:       ~REMARK       ;2

Ih::                    ;3 artrnrm->docnum+artrnrm->seqnum stcrd->docnum+stcrd->seqnum

Ib:       ~REMARK       ;3

Ib:  จริงๆ ต้องเป็น Fo

Su:

ฟอร์มที่ถูกต้อง

Bo::

Ih::                    ;1 stcrd->docnum artrn->docnum

Ib: ~N    ~ARTICLE                                   ~QTY    ~TQUCOD  ~UNITPR     ~NETAMT_I     ;1

Ih::                    ;2 artrnrm->docnum+artrnrm->seqnum stcrd->rdocnum

Ib:       ~REMARK       ;2

Ih::                    ;3 artrnrm->docnum+artrnrm->seqnum stcrd->docnum+stcrd->seqnum

Ib:       ~REMARK       ;3

Fo:

Su: