18. ลูกค้าแจ้งว่าเส้นแนวก่อนรายงานสินค้าหายไป  ตรวจสอบบรรทัดเส้นที่หายแล้ว ไม่มีการใส่ * หรือ :

Navigation:  ระบบขาย > การพิมพ์ในบิลขาย >

18. ลูกค้าแจ้งว่าเส้นแนวก่อนรายงานสินค้าหายไป  ตรวจสอบบรรทัดเส้นที่หายแล้ว ไม่มีการใส่ * หรือ :

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

fm-01

 

สาเหตุ ลูกค้ามีการใส่ He: ก่อน บรรทัด Ti: