9.  เปิดบิลขายสินค้ามีสต๊อก และต้องการให้ภาษีเป็นเกณฑ์เงินสด

Navigation:  ระบบขาย > บิลขาย >

9.  เปิดบิลขายสินค้ามีสต๊อก และต้องการให้ภาษีเป็นเกณฑ์เงินสด

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

1.  รายการแรกให้ใส่เป็นรายการสินค้าบริการก่อนใส่ จำนวน 1 ราคาต่อหน่วยเป็น 1 แล้วถึงเลือกเป็นรายการสินค้าปกติ พอ

Save จะมีขึ้นมาให้เลือกเกณฑ์ภาษี ก็ให้เลือกเป็น เกณฑ์เงินสด ภาษีจะได้เกิดตอนรับชำระหนี้

2.  หลังจากนั้นให้ คลิกเลือก รายการแรกที่เป็นสินค้าบริการ เพื่อลบออก