8. ขณะเปิดบิลขายและ <Enter> ผ่านช่องคลังสินค้า ซึ่งได้ป้อนข้อมูลรหัสสินค้าไว้แล้วในเมนูรายละเอียดสินค้า แต่โปรแกรมฟ้องว่า 'ไม่มีรายการ' เกิดจากสาเหตุใด

 

Navigation:  ระบบขาย > บิลขาย >

8. ขณะเปิดบิลขายและ <Enter> ผ่านช่องคลังสินค้า ซึ่งได้ป้อนข้อมูลรหัสสินค้าไว้แล้วในเมนูรายละเอียดสินค้า แต่โปรแกรมฟ้องว่า 'ไม่มีรายการ' เกิดจากสาเหตุใด

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

เพราะมีการเปลี่ยนจำนวนหลักของรหัสสินค้าให้น้อยลงกว่าที่เคยใช้งานอยู่ เช่น หลักของรหัสสินค้าเดิมคือ 15 ตัว แต่มีการเข้าไปเปลี่ยนรูปแบบรหัสสินค้าให้เหลือเพียง 14 ตัว โดยที่ไม่เปลี่ยนรหัสสินค้าเดิมให้จำนวนหลักลดลงเหลือ 14 ตัวด้วย