27. เปิดบิลขายโดยอ้างถึงใบสั่งขาย แต่ในบรรทัดที่อ้างถึงใบสั่งขายไม่มีเอกสารให้เลือก ซึ่งที่ใบสั่งขายก็ยังมียอดค้างอยู่ รหัสลูกค้าก็ตรงกัน

Navigation:  ระบบขาย > บิลขาย >

27. เปิดบิลขายโดยอ้างถึงใบสั่งขาย แต่ในบรรทัดที่อ้างถึงใบสั่งขายไม่มีเอกสารให้เลือก ซึ่งที่ใบสั่งขายก็ยังมียอดค้างอยู่ รหัสลูกค้าก็ตรงกัน

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สาเหตุ เพราะใบสั่งขายขึ้นว่า รออนุมัติ ก็เท่ากับเอกสารนี้ยังไม่เรียบร้อย ก็จะนำมาเปิดบิลขายยังไม่ได้