26. เงินมัดจำประเภทราคาเป็น 1 จะนำมาตัดในบิลขาย ที่ประเภทราคาเป็น 2 จะปฏิบัติอย่างไร

Navigation:  ระบบขาย > บิลขาย >

26. เงินมัดจำประเภทราคาเป็น 1 จะนำมาตัดในบิลขาย ที่ประเภทราคาเป็น 2 จะปฏิบัติอย่างไร

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

ตอนอ้างเอกสาร AI รับมัดจำให้ใส่เป็น ... (เครื่องหมายจุด 3 จุด) เช่น AI... แล้วป้อนยอดเงินมัดจำเป็นยอดที่ถอด VAT เอง และต้องไปแก้ยอดชำระ/ลดหนี้ที่หน้า 2 ของ AI เองด้วย (แต่แก้ไขยอดเงิน ก็ต้องเป็นยอดตามหน้าบิล)

 

หมายเหตุ ประเภทราคาของเงินมัดจำ จะต้องเหมือนกับ ประเภทราคาในบิลขาย เป็นทั้งด้านจ่ายเงินมัดจำด้วย