22.  ต้องการอ้างถึงใบสั่งขาย 2 ใบ ในใบกำกับ (บิลขาย) ใบเดียว

Navigation:  ระบบขาย > บิลขาย >

22.  ต้องการอ้างถึงใบสั่งขาย 2 ใบ ในใบกำกับ (บิลขาย) ใบเดียว

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

มี 2 วิธี

วิธีที่ 1

1.ให้เปิดบิลขายโดยอ้างถึงใบสั่งขายใบแรกให้เรียบร้อยก่อน แล้วบันทึกรายการตามปกติไป

2.จากนั้นให้กด <Alt+E> มาที่ช่องเลขที่ใบสั่งขาย ในหน้าจอของการขายนี้ แล้วเปลี่ยนเลขที่ใบสั่งขายให้เป็นของใบสั่งขายใบที่ 2 จากนั้นให้กด <Enter> จนบันทึกข้อมูลไป

3.เมื่ออยู่ที่สถานะ 'พร้อม' ให้กด <F6> โปรแกรมจะแสดงหน้าจอรายการสินค้าของใบสั่งขายใบที่ 2 ให้เลือกขายตามปกติ  สุดท้ายจึงบันทึกรายการให้เรียบร้อย

 

วิธีที่ 2

1.ให้เปิดบิลขายโดยใส่ จุด 3 จุดด้านหลังเอกสาร SO  เช่น SO... โปรแกรมจะโชว์เลขที่ใบสั่งขายมาให้เลือก ก็เลือกใบแรกก่อน แล้วเลือกรายการสินค้าตามปกติไป

2.เมื่อบันทึกใบแรกเสร็จเรียบร้อย  จากนั้นให้กด <F6> จะมีใบถัดไปให้เลือก ก็ Enter เลือกรายการสินค้าตามปกติ