18.  ทำรายการขายเงินเชื่อ แต่เมื่อ <Enter> ผ่านช่องรหัสลูกค้า ซึ่งโปรแกรมจะแสดงรหัสลูกค้าทุกรายขึ้นมา กลับไม่พบลูกค้าที่ต้องการ ทั้งที่มีการเพิ่มรหัสลูกค้าในรายละเอียดลูกค้าแล้ว

 

Navigation:  ระบบขาย > บิลขาย >

18.  ทำรายการขายเงินเชื่อ แต่เมื่อ <Enter> ผ่านช่องรหัสลูกค้า ซึ่งโปรแกรมจะแสดงรหัสลูกค้าทุกรายขึ้นมา กลับไม่พบลูกค้าที่ต้องการ ทั้งที่มีการเพิ่มรหัสลูกค้าในรายละเอียดลูกค้าแล้ว

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

เพราะมีการกำหนดประเภทลูกค้ารายนั้นเป็น '๙๙' หรือลูกค้าชั่วคราวไว้ ทำให้เมื่อ <Enter> ผ่านโปรแกรมจึงไม่แสดงขึ้นมา ต้องกด <F6> ถึงจะแสดงรหัสลูกค้าทุกรายรวมทั้งลูกค้าชั่วคราวด้วย