64. ใช้เครื่องยิงบาร์โค้ด ที่เมนูขายสด แล้วขึ้นเป็นภาษาต่างดาว อ่านไม่ได้ ไม่ขึ้นเป็น code สินค้าให้

Navigation:  ระบบขาย > บิลขาย >

64. ใช้เครื่องยิงบาร์โค้ด ที่เมนูขายสด แล้วขึ้นเป็นภาษาต่างดาว อ่านไม่ได้ ไม่ขึ้นเป็น code สินค้าให้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

เช็คการกำหนดค่าต่างๆ ก็ถูกต้องหมด แต่ลูกค้าแจ้งมาว่า บางคนทำได้ บางคนทำไม่ได้ เลยให้เช็คเรื่องสิทธิ ปรากฏว่า คนที่ทำไม่ได้ ปิดเมนูสินค้า 2 ไว้

 

วิธีแก้ไข พอเปิดให้ใช้ได้ ก็สามารถยิงบาร์โค้ดได้  เข้าใจว่ามันต้องลิ้งไปหาสินค้าข้อ 2 ด้วย