63. ลูกค้าทำการอัพเดตโปรแกรม 194 แล้ว แต่พอเข้าไปเปิดบิลซื้อ-ขาย ถ้าเลือกลูกค้าที่ไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี โปรแกรมไม่แจ้งว่า ยังไม่ได้ป้อนเลขประจำตัวผู้เสียภาษี เป็นเพราะอะไร (ลูกค้าต้องการให้โปรแกรมมีการแจ้งเตือนขึ้นมาด้วย)

Navigation:  ระบบขาย > บิลขาย >

63. ลูกค้าทำการอัพเดตโปรแกรม 194 แล้ว แต่พอเข้าไปเปิดบิลซื้อ-ขาย ถ้าเลือกลูกค้าที่ไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี โปรแกรมไม่แจ้งว่า ยังไม่ได้ป้อนเลขประจำตัวผู้เสียภาษี เป็นเพราะอะไร (ลูกค้าต้องการให้โปรแกรมมีการแจ้งเตือนขึ้นมาด้วย)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ลูกค้าทำการอัพเดตโปรแกรม 194 แล้ว แต่พอเข้าไปเปิดบิลซื้อ-ขาย ถ้าเลือกลูกค้าที่ไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี โปรแกรมไม่แจ้งว่า ยังไม่ได้ป้อนเลขประจำตัวผู้เสียภาษี เป็นเพราะอะไร (ลูกค้าต้องการให้โปรแกรมมีการแจ้งเตือนขึ้นมาด้วย)

 

                                          ae194-01

สาเหตุ เพราะ ที่เมนูเริ่มระบบ ข้อ 2 เรื่องทั่วไป ช่องภาษีมูลค่าเพิ่ม ลูกค้าใส่เป็น 0% ไว้ โปรแกรมจึงมองข้ามในส่วนนี้ไป ถ้าต้องการให้มีการแจ้งเตือน ให้แก้ไขเป็น 7% ก็จะได้ข้อความแจ้งเตือนดังรูปค่ะ