61. เมนูขาย  ประเภทราคาเป็น 2  ส่วนด้านล่าง แยกประเภท vat ที่รายการสินค้าด้วย  และ  รายการสินค้า เมนูสินค้า ข้อ 2 ลูกค้าใส่ประเภท vat เป็น ได้รับยกเว้น vat ด้วย เวลาที่เปิดบิลขาย แล้วจะหักเงินมัดจำ โปรแกรมจะไม่ยอม จะขึ้นว่า  ไม่อนุญาตให้จำนวนเงินก่อนคิดภาษีติดลบ ดังนั้นโปรแกรมจะลด ยอดเงินมัดจำ ในเอกสารนี้ ให้เหลือเท่ากับยอดหลังหักส่วนลด ลบด้วยแยกยอดเงิน 0%  ซึ่งโปรแกรมก็จะไม่ยอมหักเงินมัดจำให้เลย ถึงแม้ว่าจะใส่เป็น AI…

Navigation:  ระบบขาย > บิลขาย >

61. เมนูขาย  ประเภทราคาเป็น 2  ส่วนด้านล่าง แยกประเภท vat ที่รายการสินค้าด้วย  และ  รายการสินค้า เมนูสินค้า ข้อ 2 ลูกค้าใส่ประเภท vat เป็น ได้รับยกเว้น vat ด้วย เวลาที่เปิดบิลขาย แล้วจะหักเงินมัดจำ โปรแกรมจะไม่ยอม จะขึ้นว่า  ไม่อนุญาตให้จำนวนเงินก่อนคิดภาษีติดลบ ดังนั้นโปรแกรมจะลด ยอดเงินมัดจำ ในเอกสารนี้ ให้เหลือเท่ากับยอดหลังหักส่วนลด ลบด้วยแยกยอดเงิน 0%  ซึ่งโปรแกรมก็จะไม่ยอมหักเงินมัดจำให้เลย ถึงแม้ว่าจะใส่เป็น AI…

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

วิธีแก้ไข ให้กด CTRL+F8 ช่อง V จะมี 0 อยู่ ให้ลบออกเป็นว่างๆๆ แล้ว save หลังจากนั้น โปรแกรมจะยอมให้หักเงินมัดจำได้ แต่รายงานภาษีขาย จะผิด เพราะลูกค้าต้องการให้อยู่ช่อง มูลค่าสินค้าอัตราศูนย์ แต่กลับอยู่ช่อง มูลค่าสินค้าหรือบริการ เพราะเมื่อกี้เราไปแก้ให้ช่อง V เป็น ว่างๆๆ  วิธีแก้  ให้กด CRTL+F7 ลบยอดเงินในช่อง มูลค่าสินค้าหรือบริการ ไปใส่ช่อง มูลค่าสินค้าอัตราศูนย์แทนค่ะ   แต่มีข้อแม้ว่า ห้ามสั่งลงบัญชีใหม่ค่ะ ไม่อย่างงั้นจะกลับมาเป็นค่าเดิมค่ะ