54. เปิดบิล IV ใส่เลข1 7ตัว พอ enter ลูกค้าแจ้งว่า โปรแกรมรันให้เอง

Navigation:  ระบบขาย > บิลขาย >

54. เปิดบิล IV ใส่เลข1 7ตัว พอ enter ลูกค้าแจ้งว่า โปรแกรมรันให้เอง

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

สาเหตุ  ลูกค้าคีย์ โดยการ หลังจาก IV เคาะว่าง 1 เคาะก่อน แล้วค่อยใส่ตัวเลข ซึ่งช่องที่เคาะว่าง โปรแกรมจะไม่ยอม โปรแกรมจะเติม 0 ตรงเคาะว่างให้ค่ะ  ในหน้าจอใบสั่งขายก็เป็น ซึ่งเมื่อก่อน ใบสั่งขายจะสามารถเคาะว่างได้ ซึ่งทำให้เวลาไปเปิดขาย จะมองให้ไม่เห็น

 

วิธีแก้ไข   ห้ามเคาะว่างค่ะ ไม่งั้นโปรแกรมจะเติม 0 ให้ค่ะ