52. โปรแกรมขึ้นราคาขายต่ำกว่าทุนที่รหัสสินค้าชุด

Navigation:  ระบบขาย > บิลขาย >

52. โปรแกรมขึ้นราคาขายต่ำกว่าทุนที่รหัสสินค้าชุด

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

เรื่องโปรแกรมแจ้งเตือนขายต่ำกว่าทุนที่รหัสสินค้าชุด ปัญหาเกิดจากการคำนวณเศษทศนิยม โปรแกรมจะคำนวณไล่จากล่างขึ้นไปด้านบนเมื่อมีการปัดเศษก็จะไปแปะไว้ที่รายการแรก  จึงมีข้อความขายต่ำกว่าราคาทุนขึ้นมาเตือน ถ้าแก้ไขโปรแกรมอาจจะทำให้มีปัญหาอื่นๆตามมา พี่เอี๊ยะจึงไม่แก้ไขโปรแกรม เนื่องจากปัญหาดังกล่าวจะส่งผลเพียงเรื่องการดูรายงาน ซึ่งปกติสินค้าชุดที่เราใส่ราคาขายก็จะไม่น่าจะมีการดูรายงานเกี่ยวกับสินค้านี้อยู่แล้ว

 

sal-bom