51. เอกสารยกเลิกเรียบร้อยแล้ว แต่พอไปดูรายงาน 721 มีมูล่าสินค้าโชว์อยู่

Navigation:  ระบบขาย > บิลขาย >

51. เอกสารยกเลิกเรียบร้อยแล้ว แต่พอไปดูรายงาน 721 มีมูล่าสินค้าโชว์อยู่

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ivcal-01

 

และเวลาคำนวณเมนูเริ่มระบบ 5.3 จะมีเอกสารที่ยกเลิกเหล่านี้ปรากฏในรายงานด้วย ตามรูป

 

ivcal-02

 

 และถ้าย้อนกลับไปดูหน้าบิลขายที่ยกเลิก ก็ไม่มียอดเงินค้างในบิล ตามรูป

 

ivcal-03

 

สาเหตุ  ลักษณะแบบนี้พี่เอี๊ยะแจ้งว่าอาจเกิดจากยกเลิกพร้อมกันหลายเครื่อง โปรแกรมใหม่สามารถตรวจสอบได้จากการคำนวณยอดลูกหนี้ใหม่ แล้วจะมีหน้าจอปรากฏข้อความ error เป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเอกสารที่ยกเลิกไม่ถูกต้องขึ้นมา(ตอนนี้จะแสดงแต่เฉพาะโปรแกรมที่ไม่ใช่ new rep.) ตามรูป

 

ivcal-04

 

                                                        (ตามรูปนี้เลขที่เอกสารอาจจะไม่ตรงกับภาพประกอบด้านบน)

วิธีแก้ไข   ให้กลับไปคลิกยกเลิกเอกสารเหล่านี้อีกครั้ง (โปรแกรมตัวใหม่จะสามารถยกเลิกซ้ำได้) แล้วคำนวณลูกหนี้ใหม่ + ดูรายงาน 721 ใหม่ ถึงจะได้  (โปรแกรมลูกค้าประมาณช่วงเดือน 11/55)