45. ต้องการออกใบส่งของไปก่อน ในเดือน 1และให้โปรแกรมตัดสต๊อก

ออกจากคลังในเดือน 1 ด้วย แต่จะออกใบกำกับภาษี (IV) ในเดือน 2 และสามารถดูรายงานกำไรขั้นต้นได้ด้วยในเดือน 2 จะประยุกต์อย่างไร

Navigation:  ระบบขาย > บิลขาย >

45. ต้องการออกใบส่งของไปก่อน ในเดือน 1และให้โปรแกรมตัดสต๊อก

ออกจากคลังในเดือน 1 ด้วย แต่จะออกใบกำกับภาษี (IV) ในเดือน 2 และสามารถดูรายงานกำไรขั้นต้นได้ด้วยในเดือน 2 จะประยุกต์อย่างไร

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ให้สร้างคลังเพิ่มขึ้นมาอีกคลัง เรียกว่า “คลังพัก” จากนั้นทำการโอนย้ายระหว่างคลังจากคลังหลัก ไปที่คลังพัก ในเดือน 1 เท่ากับว่า โปรแกรมก็ตัดสต๊อคในเดือน 1 ให้จากคลังหลักให้แล้ว จากนั้นก็มาเปิดใบกำกับในเดือน 2 โดยตัดออกจากคลังพักที่มีอยู่