43. เปิด IV  เลือกสินค้าได้  พอ enter ช่อง คลัง ขึ้น 01 พอ enter เป็นช่องว่างๆ ไม่มีคลังสินค้าให้เลือก แล้วก็ไม่มี error อะไรแจ้งด้วย

Navigation:  ระบบขาย > บิลขาย >

43. เปิด IV  เลือกสินค้าได้  พอ enter ช่อง คลัง ขึ้น 01 พอ enter เป็นช่องว่างๆ ไม่มีคลังสินค้าให้เลือก แล้วก็ไม่มี error อะไรแจ้งด้วย

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ    ลูกค้ามีการไปเปลี่ยนรูปแบบรหัสสินค้า ให้น้อยกว่าเดิม จาก 15 เหลือ 13