42.  ปัญหา  ส่วนลดในช่องรายการสินค้า ปกติใส่ได้ 10 ตัว (รวม % ด้วย)    แต่ลูกค้าใส่เกิน 10 ตัว

ยกตัว อย่างเวลากรอกข้อมูล  15+10+10+4+  โปรแกรมก็จะแปลงเป็น  15+10+10+4%   รวมแล้วเกิน 10 ตัวอักษร

Navigation:  ระบบขาย > บิลขาย >

42.  ปัญหา  ส่วนลดในช่องรายการสินค้า ปกติใส่ได้ 10 ตัว (รวม % ด้วย)    แต่ลูกค้าใส่เกิน 10 ตัว

ยกตัว อย่างเวลากรอกข้อมูล  15+10+10+4+  โปรแกรมก็จะแปลงเป็น  15+10+10+4%   รวมแล้วเกิน 10 ตัวอักษร

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

· ถ้าเพิ่มรายการสินค้าเข้าไปครั้งแรก แล้ว กรอกส่วนลดตามด้านบน แล้ว save รายการ โปรแกรม จะคำนวณส่วนลดให้ถูกต้อง

· ถ้า เพิ่มรายการสินค้าเข้าไปเรียบร้อยแล้ว ไป alt+E แก้ไข โปรแกรมจะคำนวณ ผิด โดย  ช่องส่วนลดจะเปลี่ยนค่าเป็น 5+10+10+4%  (จะตัด 15+   เป็น 5+

เลข 1 หายไป)

หรือ   กำลังเพิ่มรายการอยู่กรอกส่วนลดเสร็จแล้วอยู่ช่องจำนวนเงินแล้ว แต่ คลิกเมาส์ย้อนกลับไปช่องส่วนลด โปรแกรมก็ จะตัด เลข 1 ออกเหมือนกัน