37.  เปิดบิลขายใน F8 คอลัมน์รหัสสินค้าพิมพ์รหัสสินค้าเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กไม่ได้ แต่ตอนตั้งรหัสสินค้ากำหนดได้

Navigation:  ระบบขาย > บิลขาย >

37.  เปิดบิลขายใน F8 คอลัมน์รหัสสินค้าพิมพ์รหัสสินค้าเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กไม่ได้ แต่ตอนตั้งรหัสสินค้ากำหนดได้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ กำหนดค่าเริ่มต้นต่าง ๆ 3. ระบบสินค้า 1. รายละเอียดทั่วไป ข้อ 28. ใช้บาร์โค้ดในรายละเอียดสินค้าหรือไม่ ถ้าติ๊กไว้เวลาพิมพ์บิลต่างๆ จะคีย์เป็นตัวเล็กไม่ได้ โปรแกรมจะแปลงให้เป็นภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ให้

 

วิธีแก้ไข         ก็ต้องเอาติ๊กถูก ข้อ 28. ออก

 

หมายเหตุ มีผลกับบิลที่มีคอลัมน์รหัสทุกหน้าจอ