36. เปิดบิล IV เลือกรหัสสินค้า เมื่อทำการบันทึก Program ฟ้องขึ้นมาว่า “ ไม่สามารถทำสำเนาไฟล์ได้ ตามด้วยรหัสสินค้าตัวนั้น และเลขที่เอกสาร Move to LIB.MSG” เป็นเฉพาะสินค้าตัวนี้ตัวเดียว

Navigation:  ระบบขาย > บิลขาย >

36. เปิดบิล IV เลือกรหัสสินค้า เมื่อทำการบันทึก Program ฟ้องขึ้นมาว่า “ ไม่สามารถทำสำเนาไฟล์ได้ ตามด้วยรหัสสินค้าตัวนั้น และเลขที่เอกสาร Move to LIB.MSG” เป็นเฉพาะสินค้าตัวนี้ตัวเดียว

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

วิธีแก้ไข ให้ไปที่เมนูรายละเอียดสินค้า ข้อ 2. เรียกรหัสสินค้าตัวนี้ขึ้นมา แล้วทำการเปลี่ยนรหัสสินค้าที่มีปัญหาเป็นรหัสอื่นก่อน แล้วเปลี่ยนกลับให้เป็นรหัสเดิม แล้วค่อยนำเอารหัสสินค้าตัวนี้ไปอ้างใน IV อีกครั้ง