35.  ลูกค้าสอบถามว่าในการเปิด บิลซื้อ หรือ บิลขาย ทำไมคีย์รายการสินค้าลำดับที่ 1,000 แล้วใส่จำนวนเงินเสร็จแล้วขึ้น message มาฟ้องว่า “จำนวนรายการมากเกินไป”

Navigation:  ระบบขาย > บิลขาย >

35.  ลูกค้าสอบถามว่าในการเปิด บิลซื้อ หรือ บิลขาย ทำไมคีย์รายการสินค้าลำดับที่ 1,000 แล้วใส่จำนวนเงินเสร็จแล้วขึ้น message มาฟ้องว่า “จำนวนรายการมากเกินไป”

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ  เป็นที่โครงสร้างโปรแกรม exrpress ได้แค่ 3 ตำแหน่งเท่านั้น หรือ ได้แค่ 3 Character

 

หมายเหตุ พี่เอี๊ยะแจ้งว่าจะไม่แก้ไขโปรแกรมนะครับ ให้แนะนำให้ลูกค้าเปิดบิลซื้อ หรือบิลขาย เป็น 2 ใบ และ record หรือ จดบันทึกเองว่า เป็นบิลใบเดียวกัน