ต้องการให้รายงานภาษีขาย ออกทาง Excel

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > พิมพ์แบบอื่น ๆ >

ต้องการให้รายงานภาษีขาย ออกทาง Excel

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

โดยต้องการให้แยกคอลัมน์ด้วย ต้องเข้าไปดาวน์โหลดโครงสร้างรายงานที่ เวป Express รายงาน 762.RWT แล้วให้ทำการ Rename ให้เป็นชื่อ ISVATS.RR1 แล้วคัดลอกลงที่เก็บข้อมูลได้เลย