ลูกค้ามีการไปเพิ่ม Index STCRD ใน Foxpro ปกติจะมี 15 Index ลูกค้ามีการไปเพิ่มเป็น 17 มีการเขียนสูตรเอาไว้และนำไปใช้แก้ไขรายงานใน V.DOS ต่อมามีการ UD มาใช้ไป V.WIN ลูกค้าสังเกตว่าเวลาจัดเรียงไฟล์ STCRDจัดเพียง 15 Index แต่ Index 16,17 ที่เขียนขึ้นมาไม่จัดให้ และ ตอนดูรายงานก็ขึ้น Error ฟ้องว่าหา Index 16,17 ไม่เจอ

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > พิมพ์แบบอื่น ๆ >

ลูกค้ามีการไปเพิ่ม Index STCRD ใน Foxpro ปกติจะมี 15 Index ลูกค้ามีการไปเพิ่มเป็น 17 มีการเขียนสูตรเอาไว้และนำไปใช้แก้ไขรายงานใน V.DOS ต่อมามีการ UD มาใช้ไป V.WIN ลูกค้าสังเกตว่าเวลาจัดเรียงไฟล์ STCRDจัดเพียง 15 Index แต่ Index 16,17 ที่เขียนขึ้นมาไม่จัดให้ และ ตอนดูรายงานก็ขึ้น Error ฟ้องว่าหา Index 16,17 ไม่เจอ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

วิธีแก้ไข ลูกค้าต้องเข้าใน Foxpro ในที่เก็บข้อมูลของ V.WIN แล้วเข้าไปเพิ่มใหม่เอง