ปัญหา   มี win 7  ในระบบ หลายเครื่อง  เข้า ไปหน้าจอรายละเอียดลูกค้าแล้ว กด alt+l การเรียงตามรหัส หรือ ชื่อ ผิดปกติ   ก็เลยไปจัดเรียงข้อมูล   แล้วย้อนกลับมาดูปกติ แต่ เครื่องอื่นที่เป็น win 7 ก็ยังผิดปกติอยู่

Navigation:  เมนูอื่นๆ > การจัดเรียง >

ปัญหา   มี win 7  ในระบบ หลายเครื่อง  เข้า ไปหน้าจอรายละเอียดลูกค้าแล้ว กด alt+l การเรียงตามรหัส หรือ ชื่อ ผิดปกติ   ก็เลยไปจัดเรียงข้อมูล   แล้วย้อนกลับมาดูปกติ แต่ เครื่องอื่นที่เป็น win 7 ก็ยังผิดปกติอยู่

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ เนื่องจากการ share ลูกค้า share folder ExpressI  เลย  เวลาเราดูที่เก็บโปรแกรมจะขึ้น z:\ . ถ้าแบบนี้ มีปัญหา

 

วิธีแก้ไข  คือถ้าเครื่องไหนเป็นต้องจัดเรียงที่เครื่องนั้น ๆ   หรือ  ห้าม share folder  ExpressI