7.  ลูกค้าตั้งสินค้าติดลบได้เป็น N แต่เปิด GR ไม่ฟ้องสินค้าติดลบ ได้ตรวจสอบที่เมนูสินค้า ข้อ 2  รายละเอียดสินค้า สินค้าติดลบได้เป็น N มีการตั้งค่าเริ่มระบบไว้ให้สินค้าติดลบได้เป็น N ตรวจสอบเข้มงวดเป็น 2

Navigation:  ระบบการเงิน > ลดหนี้/ส่งคืน >

7.  ลูกค้าตั้งสินค้าติดลบได้เป็น N แต่เปิด GR ไม่ฟ้องสินค้าติดลบ ได้ตรวจสอบที่เมนูสินค้า ข้อ 2  รายละเอียดสินค้า สินค้าติดลบได้เป็น N มีการตั้งค่าเริ่มระบบไว้ให้สินค้าติดลบได้เป็น N ตรวจสอบเข้มงวดเป็น 2

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ตอนคีย์เอกสาร GR ลูกค้ามีการอ้างถึงเอกสาร RR  โปรแกรมจะไม่เช็คเรื่องสินค้าติดลบเพราะในความเป็นจริงแล้วสินค้าล็อตที่เราซื้อมาและขายไปหมดแล้ว

เราก็ไม่ควรจะมีสินค้าไปทำเอกสารลดหนี้ส่งคืนอีก โปรแกรมจึงไม่เช็คเรื่องนี้ให้

ถ้าไม่ได้อ้างเอกสาร RR โปรแกรมก็จะเช็คเรื่องสินค้าติดลบตามปกติ