4.  ใบลดหนี้/ส่งคืน (GR) ช่องเลขที่ใบรับสินค้า (อ้างถึง RR) เมื่อเราคลิกแว่นขยาย จะมีเลขที่ RR ขึ้นมาให้เลือก ลูกค้าต้องการค้นหา โดยการกด ALT+S ใส่วันที่ของเอกสาร RR พอกด Enter โปรแกรมกลับค้นหาให้ตามวันที่ครบกำหนด

Navigation:  ระบบการเงิน > ลดหนี้/ส่งคืน >

4.  ใบลดหนี้/ส่งคืน (GR) ช่องเลขที่ใบรับสินค้า (อ้างถึง RR) เมื่อเราคลิกแว่นขยาย จะมีเลขที่ RR ขึ้นมาให้เลือก ลูกค้าต้องการค้นหา โดยการกด ALT+S ใส่วันที่ของเอกสาร RR พอกด Enter โปรแกรมกลับค้นหาให้ตามวันที่ครบกำหนด

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ เป็นที่โปรแกรม ไม่สามารถค้นหาตามวันที่ของเอกสาร RR ได้