6.  ถ้ามีการคีย์เอกสารในกรณีของการยื่นภาษีเพิ่มเติม เวลาไปพิมพ์เอกสารในหน้าสมุดรายวัน บรรทัดที่เป็นรายละเอียดภาษี ด้านหลังจะมีข้อความว่า (ยื่นรวมในงวด 01/10) ซึ่งปีจะแสดงเป็น ค.ศ. ลูกค้าต้องการให้แสดงเป็นปี พ.ศ.

Navigation:  ระบบบัญชี > การพิมพ์ในสมุดรายวัน >

6.  ถ้ามีการคีย์เอกสารในกรณีของการยื่นภาษีเพิ่มเติม เวลาไปพิมพ์เอกสารในหน้าสมุดรายวัน บรรทัดที่เป็นรายละเอียดภาษี ด้านหลังจะมีข้อความว่า (ยื่นรวมในงวด 01/10) ซึ่งปีจะแสดงเป็น ค.ศ. ลูกค้าต้องการให้แสดงเป็นปี พ.ศ.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

วีธีแก้ไข  ให้ไปทำการแก้ฟอร์มในส่วนของ [data spec]

~PVAT:      0,      "",         "",         "prd = @format_date( ISVAT->VATPRD, MM/YY )"

ให้ทำการแก้ไขจาก (YY) เป็น (ปป) ได้เลย