4.   เปลี่ยนการรันเลขที่เอกสารในสมุดรายวันแล้ว โปรแกรมไม่รันให้ แต่กลับไปรันต่อจากเอกสารเดิม เช่น ของเก่ารันเป็น YYMMDDXX เลขที่เอกสารเป็น PV491011002 การรันเป็น YYMMXXXX เลขที่เอกสารที่รันใหม่เป็น PV49101101

Navigation:  ระบบบัญชี > สมุดรายวัน >

4.   เปลี่ยนการรันเลขที่เอกสารในสมุดรายวันแล้ว โปรแกรมไม่รันให้ แต่กลับไปรันต่อจากเอกสารเดิม เช่น ของเก่ารันเป็น YYMMDDXX เลขที่เอกสารเป็น PV491011002 การรันเป็น YYMMXXXX เลขที่เอกสารที่รันใหม่เป็น PV49101101

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สาเหตุ เพราะโปรแกรมจะดูจากเลขที่เอกสารเดิมที่เคยคีย์ไว้ก่อน  ซึ่งเอกสารที่รันใหม่  ไม่มีหลักของวันที่ คือ DD

โปรแกรมเลยเอาหลักเก่ามารันให้ ส่วน 2 ตัวท้ายของเอกสารที่รันใหม่ เป็น 01 เพราะเอกสารเก่า ที่ลงท้ายด้วย 002  แต่โปรแกรมนำมาใช้แค่ 00 ก็เลยทำให้เอกสารใหม่ รันเป็น 01 ซึ่งเป็นการรันต่อจาก 00 ของเก่า