5.  พิมพ์สมุดรายวันออกเครื่องพิมพ์แล้วเส้นแนวนอนหาย เป็นทุกสมุดรายวัน  แต่หน้าจออื่นไม่เป็นพิมพ์ได้ปกติ

Navigation:  ระบบบัญชี > การพิมพ์ในสมุดรายวัน >

5.  พิมพ์สมุดรายวันออกเครื่องพิมพ์แล้วเส้นแนวนอนหาย เป็นทุกสมุดรายวัน  แต่หน้าจออื่นไม่เป็นพิมพ์ได้ปกติ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

วิธีแก้ไข โดยให้ลองเปลี่ยนรูปแบบอักษรที่ปริ้นเตอร์ เป็น ดราฟ หรือ ไทยอักษรล่าง