20. เปิดบิลซื้อแต่เมื่อตรวจสอบที่รายวันีกลับมีบัญชีต้นทุนขายเกินมา บันทึกบัญชีแบบ Perpetual

Navigation:  ระบบบัญชี > สมุดรายวัน >

20. เปิดบิลซื้อแต่เมื่อตรวจสอบที่รายวันีกลับมีบัญชีต้นทุนขายเกินมา บันทึกบัญชีแบบ Perpetual

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สาเหตุ เป็นเพราะเปิดบิลซื้อขณะ สต๊อกติดลบ และคำนวณต้นทุนเป็นแบบ Average เช่น ก่อนเปิดบิลซื้อสต๊อก ติดลบ -1 แต่มูลค่าเป็น 0 พอเปิดบิลซื้อ 1 มูลค่า 100 เวลาไปดูรายงานสินค้า 41X โปรแกรมจะตัดจำนวนเป็น 0 แต่มูลค่ายังค้างอยู่ ทำให้โปรแกรมเพิ่ม ปรับต้นทุนโดยโปรแกรม ด้วยยอดเดียวกับมูลค่าที่รับมา ทำให้เกิดการบันทึกบัญชีเพิ่มขึ้น ซึ่งบัญชีนี้ โปรแกรมจะบันทึกเป็นบัญชีต้นทุนขายให้

 

วิธีแก้ไข   ให้ใส่ราคาทุนมาตรฐาน แล้วคำนวณสินค้าใหม่ ที่ 7.4