19. หน้าจอ OE มีการโชว์ OE เบอร์ล่าสุดให้แต่ทำไมหน้าจอสมุดรายวันถึงไม่โชว์ OE ล่าสุดให้

Navigation:  ระบบบัญชี > สมุดรายวัน >

19. หน้าจอ OE มีการโชว์ OE เบอร์ล่าสุดให้แต่ทำไมหน้าจอสมุดรายวันถึงไม่โชว์ OE ล่าสุดให้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

เนื่องจากหน้าจอสมุดรายวันจ่ายจะเรียงตามตัวอักษร