พิมพ์สมุดรายวันจ่ายลูกค้าต้องการให้โชว์ Note จากเมนูจ่ายชำระหนี้  (PS)

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 5.  รายงานบัญชี > 2.  สมุดรายวัน >

พิมพ์สมุดรายวันจ่ายลูกค้าต้องการให้โชว์ Note จากเมนูจ่ายชำระหนี้  (PS)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

วิธีแก้ไข  ไม่ต้องทำการ Relate file หรือ Item file  ใดๆ ทั้งสิ้นให้เอา *Su:~HREM ออก เนื่องจาก Note ที่เมนูจ่ายชำระหนี้ (PS)  จะลิ้งไปอยู่ที่สมุดรายวันจ่ายให้โดยอัตโนมัติ