33. ลูกค้าใช้โปรแกรม เวอร์ชั่น 1.5 ทำการผ่านบัญชีไปแยกประเภทเรียบร้อยแล้ว  แต่พอลูกค้าทำการค้นหาตามวันที่ในสมุดรายวันเล่มเดิม  แต่ค้นหาในรายการที่ยังไม่ผ่านบัญชี ปรากฏกว่าโปรแกรมกลับแสดงเลขที่เอกสารที่ผ่านบัญชีไปแล้วขึ้นมาให้ด้วย  แต่ไม่สามารถแก้ไขได้  พอคลิกลูกศร page-up / page-down เอกสารใบดังกล่าวก็จะหายไป

Navigation:  ระบบบัญชี > สมุดรายวัน >

33. ลูกค้าใช้โปรแกรม เวอร์ชั่น 1.5 ทำการผ่านบัญชีไปแยกประเภทเรียบร้อยแล้ว  แต่พอลูกค้าทำการค้นหาตามวันที่ในสมุดรายวันเล่มเดิม  แต่ค้นหาในรายการที่ยังไม่ผ่านบัญชี ปรากฏกว่าโปรแกรมกลับแสดงเลขที่เอกสารที่ผ่านบัญชีไปแล้วขึ้นมาให้ด้วย  แต่ไม่สามารถแก้ไขได้  พอคลิกลูกศร page-up / page-down เอกสารใบดังกล่าวก็จะหายไป

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สาเหตุ  เป็นเพราะ  รายการในสมุดรายวันเล่มที่ผ่านแล้ว หรือ ยังไม่ผ่านเก็บอยู่ในไฟล์ GLJNL เหมือนกัน เวลาค้นหาข้อมูลจึงทำให้ยังปรากฏเอกสารดังกล่าวขึ้นมาให้