28. ลูกค้าป้อนรายการ RR (ซื้อเงินเชื่อ) ด้วยยอดก่อน VAT. 100 บาท โดยมีการเฉลี่ยภาษีซื้อไว้ดังนี้ขอคืนได้  VAT  0 % ขอคืนไม่ได้  VAT 100 %

Navigation:  ระบบบัญชี > สมุดรายวัน >

28. ลูกค้าป้อนรายการ RR (ซื้อเงินเชื่อ) ด้วยยอดก่อน VAT. 100 บาท โดยมีการเฉลี่ยภาษีซื้อไว้ดังนี้ขอคืนได้  VAT  0 % ขอคืนไม่ได้  VAT 100 %

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

จากนั้นมาดูผลการลงบัญชีของโปรแกรมปรากฏว่าลงบัญชีดังนี้

err_exp06

สงสัยว่าทำไมโปรแกรมเอายอด VAT. มาลงด้วยบัญชี ภาษีซื้อ-ยังไม่ถึงกำหนด ทั้ง ๆ ที่ เริ่มระบบข้อ 5/2 ก็กำหนดทุกบัญชีไว้อย่างถูกต้อง

 

สาเหตุ เป็นเพราะรายการดังกล่าวได้ถูกเลือกภาระภาษีเป็นแบบ “เกณฑ์เงินสด” ดังนั้นในวันที่ทำ RR จึงยังไม่เกิดภาระภาษีขึ้น แต่เมื่อทำ PS (จ่ายชำระ) โปรแกรมจะกลับบัญชีภาษีให้ดังนี้

err_exp07