ฟังค์ชั่นใหม่ในโปรแกรม

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > พิมพ์แบบอื่น ๆ >

ฟังค์ชั่นใหม่ในโปรแกรม

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

\COND= แสดงเงื่อนไขที่ระบุ จากบรรทัด Condition

\FILE= ชื่อแบบฟอร์มหรือรายงาน (เช่น 771-1 , ARIVCIV)

\FILE1= ชื่อที่เก็บข้อมูล\ชื่อแบบฟอร์มหรือรายงาน (เช่น TEST\ARIVCIV)

\FILE2= ที่เก็บข้อมูลแบบเต็ม\ชื่อฟอร์มหรือรายงาน (เช่น D:\EXPRESSI\TEST\ARIVCIV)