พิมพ์รายงาน ออกexcel แล้ว คำนวณ รวมตัวเลข แต่ไม่รวมยอดให้

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > พิมพ์แบบอื่น ๆ >

พิมพ์รายงาน ออกexcel แล้ว คำนวณ รวมตัวเลข แต่ไม่รวมยอดให้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ    ตอนแก้ไขแบบฟอร์ม มีการเคาะ เว้นวรรค เป็น ภาษาไทย สังเกตุจะมีจุด

 

excel-01

 

รูปที่ 1

 

excel-02

 

รูปที่2

วิธีแก้ไข    เคาะวรรคเป็น ภาษา English