วิธีการนำรายงานไปออก Excel (อย่างง่ายๆ)

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > พิมพ์แบบอื่น ๆ >

วิธีการนำรายงานไปออก Excel (อย่างง่ายๆ)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

1.เลือกรายงานจากต้นฉบับที่ต้องการได้เลย เช่น 427 กำหนดจำนวนบรรทัดเป็น 0

 

rep-ex01

 

2.สั่งพิมพ์เลือก แฟ้มข้อมูล -> เลือกแฟ้มชนิดข้อความ(Text file)

3.เปิดโปรแกรม Excel แล้ว Open file ดังกล่าว

4.เลือก มีการใช้ตัวคั่น (Delimited) แหล่งที่มาของแฟ้ม 874: Thai(Windows) คลิก ถัดไป(Next)

 

rep-ex02

 

5.    เอาเครื่องหมายแท็ปออก มาติ๊กตรงช่องว่าง (Space) จากนั้นคลิกถัดไป (Next)

 

rep-ex03

 

6.     เลือกถัดไปอีกครั้ง แล้วคลิกที่ เสร็จสิ้น (Finish) มันก็จะแบ่งคอลัมน์ให้อัตโนมัติ หน้าตาอาจไม่ดูดีเท่ารายงานที่ดาวน์โหลดจากเวปไซต์ เพราะยอดรวมเงินด้านล่างสุดอาจไม่ตรงคอลัมน์ แต่ก็ถือว่าใช้งานได้ในระดับหนึ่ง

 

rep-ex04