รายงานออก excel เรียบร้อย แต่ วันที่ กลับ เป็น เดือน/วัน/ปี ควรจะเป็น วันเดือนปี

ตรวจสอบพบว่า ใน step ที่ 3 ตรงรูปแบบ วันที่ เป็น MDY  ซึ่งควรจะเป็น  DMY และลูกค้าต้องการ เป็น DMY เสมอ

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > พิมพ์แบบอื่น ๆ >

รายงานออก excel เรียบร้อย แต่ วันที่ กลับ เป็น เดือน/วัน/ปี ควรจะเป็น วันเดือนปี

ตรวจสอบพบว่า ใน step ที่ 3 ตรงรูปแบบ วันที่ เป็น MDY  ซึ่งควรจะเป็น  DMY และลูกค้าต้องการ เป็น DMY เสมอ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ ที่ Regional and Language Options  ช่อง Regional Options  ด้านล่าง ช่อง Customize เลือกเป็น English (United States) ให้เปลี่ยนเป็น Thai