รายงานที่ดาวน์โหลดจาก เว็บไซต์ เพื่อเอาไปออกใน excel  ถ้าตอน save เราให้ลูกค้าใส่เป็น .csv  แล้วไปเปิด บางรายงาน อาจจะทำให้ข้อมูลบางส่วนไปอยู่บรรทัดเดียวกัน อย่างเช่น  รายงาน 122  ถ้ารับเป็นเช็ค บิลขายเงินสดใบถัดไปจะไปอยู่บรรทัดเดียวกับ เช็คใบก่อนหน้านี้

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > พิมพ์แบบอื่น ๆ >

รายงานที่ดาวน์โหลดจาก เว็บไซต์ เพื่อเอาไปออกใน excel  ถ้าตอน save เราให้ลูกค้าใส่เป็น .csv  แล้วไปเปิด บางรายงาน อาจจะทำให้ข้อมูลบางส่วนไปอยู่บรรทัดเดียวกัน อย่างเช่น  รายงาน 122  ถ้ารับเป็นเช็ค บิลขายเงินสดใบถัดไปจะไปอยู่บรรทัดเดียวกับ เช็คใบก่อนหน้านี้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

แต่ถ้าเลือก save เป็น .txt  แล้วไปเปิดตามขั้นตอนปกติจะได้  อยากให้ลองเช็คในโครงสร้างรายงาน จะใส่ เป็น " xxx  " มีใส่ " " ค่อมตัวแปร  ฉะนั้น บรรทัด ตัวสุดท้ายไม่ต้องใส่ค่ะ เช่น "~chqdat ",  ตัวสุดท้ายไม่ต้องใส่ค่ะ ให้เป็น "~chqdat  ไม่งั้นถ้าเป็น .csv จะเกิดปัญหาตามข้างตนค่ะ

 

 

Ib:","เลขที่เช็ค”,” ~CHQNUM     "," ~CHQDAT       "," ~BANK      "," ~CHQAMT          "," ~CHQSTAT  “,                      ;4

 

rep-ex05