พิมพ์รายงานจากโปรแกรมExpressออกเป็น TextFile เมื่อเปิดTextfileดู สังเกตบรรทัดสุดท้ายของรายงานจะมีสัญลักษณ์คล้ายรูปคนปรากฏ  และเมื่อนำTextfileตัวนี้ไปใช้กับโปรแกรมอื่น มีการฟ้องว่าพบ สัญลักษณ์ที่ไม่ถูกต้อง

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > พิมพ์แบบอื่น ๆ >

พิมพ์รายงานจากโปรแกรมExpressออกเป็น TextFile เมื่อเปิดTextfileดู สังเกตบรรทัดสุดท้ายของรายงานจะมีสัญลักษณ์คล้ายรูปคนปรากฏ  และเมื่อนำTextfileตัวนี้ไปใช้กับโปรแกรมอื่น มีการฟ้องว่าพบ สัญลักษณ์ที่ไม่ถูกต้อง

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ สัญลักษณ์ดังกล่าวคือคำสั่ง Feed After Print=ON ที่มีการซ้อนไว้ในรายงาน

 

วิธีแก้ไข  ให้เขียนคำสั่ง Feed After Print=OFF  สัญลักษณ์ดังกล่าวก็จะไม่แสดง