นำรายงาน 44 รายละเอียดสินค้าโอนออก excel เนื่องจากรหัสสินค้าตั้งไว้เป็นตัวเลข เช่น 000291 เมื่อนำไปใช้ใน excel โปรแกรม excel จะตัด 000 ออกเหลือเฉพาะ 291  จึงทำให้ได้รายงานที่ไม่ถูกต้อง

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > พิมพ์แบบอื่น ๆ >

นำรายงาน 44 รายละเอียดสินค้าโอนออก excel เนื่องจากรหัสสินค้าตั้งไว้เป็นตัวเลข เช่น 000291 เมื่อนำไปใช้ใน excel โปรแกรม excel จะตัด 000 ออกเหลือเฉพาะ 291  จึงทำให้ได้รายงานที่ไม่ถูกต้อง

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ EXCEL มอง ฟิล์ดนี้เป็นตัวเลข

 

วิธีแก้ไข  ทำฟิล์ดรหัสสินค้าให้เป็นตัวอักษร โดยแก้ไขดังนี้

~STKCOD:    0,      “”,       “AA”,           “AA=STMAS->STKCOD-‘ ’“