พิมพ์งบทดลองออกไปยัง Excel เลือกเป็นแบบ Text File ในตัวช่วยนำเข้าข้อความ Step 1 ใช้ความกว้างคงที่ ผลลัพธ์ที่ออกมาตัวเลขในคอลัมภ์สุดท้ายที่เกินหลักล้าน แบ่งช่องออกมาไม่ถูกต้อง

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > พิมพ์แบบอื่น ๆ >

พิมพ์งบทดลองออกไปยัง Excel เลือกเป็นแบบ Text File ในตัวช่วยนำเข้าข้อความ Step 1 ใช้ความกว้างคงที่ ผลลัพธ์ที่ออกมาตัวเลขในคอลัมภ์สุดท้ายที่เกินหลักล้าน แบ่งช่องออกมาไม่ถูกต้อง

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

สาเหตุ ใน Step 2 ไม่ได้ทำการตรวจสอบเส้นแบ่งคอลัมภ์เองอีกที เพราะมีเส้นแบ่งคอลัมภ์ไปคั่นกลางหลักของตัวเลขอยู่  ต้องแบ่งเส้นคอลัมภ์ใน Step 2 นี้ให้ถูกต้องก่อนที่จะ เสร็จสิ้นในหน้าตัวช่วยนำเข้าข้อความ