กรณีลูกค้าใช้รายงานเอ็กซ์เพรสที่จัดคอลัมภ์สำหรับออก Excel เวลาสั่งพิมพ์ ไม่ต้องการให้ขึ้นหัวรายงานทุกหน้า

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > พิมพ์แบบอื่น ๆ >

กรณีลูกค้าใช้รายงานเอ็กซ์เพรสที่จัดคอลัมภ์สำหรับออก Excel เวลาสั่งพิมพ์ ไม่ต้องการให้ขึ้นหัวรายงานทุกหน้า

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

แนะนำให้กำหนดขอบเขตการพิมพ์ตรงจำนวนบรรทัดต่อหน้า = 0 ด้วย จะได้ไม่มีหัวรายงานขั้นข้อมูลทุกหน้าเวลาออก Excel