ต้องการสั่งพิมพ์รายงานสำหรับออกเอ็กซ์เซลที่ดาวน์โหลดมาจากเว็บเอ็กซ์เพรสแล้วให้ชื่อไฟล์ข้อมูลที่สั่งพิมพ์

แสดงเป็น นามสกุล CSV เลย แทนของเดิมที่เป็น TXT

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > พิมพ์แบบอื่น ๆ >

ต้องการสั่งพิมพ์รายงานสำหรับออกเอ็กซ์เซลที่ดาวน์โหลดมาจากเว็บเอ็กซ์เพรสแล้วให้ชื่อไฟล์ข้อมูลที่สั่งพิมพ์

แสดงเป็น นามสกุล CSV เลย แทนของเดิมที่เป็น TXT

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

วิธีแก้ไข ให้แก้ไขคำสั่งในส่วนของ [print options]

บรรทัด File Name= … ใส่เป็นชื่อไฟล์ที่ต้องการ .CSV ได้เลย

 

***ต้องไปแก้ไขทีละรายงาน