พิมพ์รายงานออก excel เป็นไฟล์ csv แล้วไปเปิดใน excel 2007 แล้วอ่านไม่ออก

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > พิมพ์แบบอื่น ๆ >

พิมพ์รายงานออก excel เป็นไฟล์ csv แล้วไปเปิดใน excel 2007 แล้วอ่านไม่ออก

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

วิธีแก้ไข  เปิด excel แล้วให้เลือกไปที่ DATA -> From text   แล้วค่อยเปิดไฟล์ csv โปรแกรมจะมีหน้าข้อ Text import wizard ขึ้นมาให้เลือก เราก็เลือก ภาษา เป็น Thai windows